AKTUELLA KULLAR!!!!

Weimaraner

Pink är parad och beräknas valpa v 26

Wachtel


»Tyri är parad och beräknas valpa v 29

»Glazza kommer paras vid nästa löp sommaren 2018

American Foxhound
»Fillipa-K kommer paras med Zäta under 2018/2019

Önskar Du/Ni en valp från någon av dessa kullar? Skicka e-post:


©Lillemor Böös 2012