AKTUELLA KULLAR!!!!

Weimaraner
»Briza kommer paras med Victor, våren 2018

Wachtel
»Glazza kommer paras vid nästa löp sommaren 2018

»Tyri kommer paras sommaren 2018

American Foxhound
»Fillipa-K kommer paras med Zäta under 2018

Önskar Du/Ni en valp från någon av dessa kullar? Skicka e-post:


©Lillemor Böös 2012